Aarhus Universitets segl

Driftserfaringer for biogasanlægget

Biogasanlægget ved AU Foulum blev startet op i efteråret 2007, og efter en kortere indkøringsperiode var anlægget i fuld produktion.

Anlægget tilføres en blanding af afgrøder og husdyrgødning. Det suppleres med vegetabilsk glycerol fra biodieselproduktion. Tilsætningen af glycerol er gradvist øget, men der arbejdes på at erstatte denne råvare med f.eks. enggræs fra landskabspleje.


Råvareforbrug 2010:

  • Majs- og græsensilage: 8 ton/dag
  • Dybstrøelse og foderrester: 6 ton/dag
  • Blandet gylle: 63 ton/dag
  • Vegetabilsk glycerol: 2,7 ton/dag

Gasproduktion
Gasproduktionen har været støt stigende siden opstarten, og der produceres cirka 4800 kubikmeter biogas/døgn. Der produceres cirka 10 MWh el og 14 MWh varme dagligt fra anlægget.

Den aktuelle biogasproduktion er generelt på niveau med eller lidt over den teoretisk forventede fra den anvendte biomasse, hvilket indikerer en effektiv og stabil proces.

Fedtsyreindholdet i form af flygtige fede syrer (VFA) har været målt løbende, niveauet er lavt og stabilt, hvilket ligeledes indikerer en robust og stabil proces.