Aarhus Universitets segl

Uddannelse

Teknologi spiller en større og større rolle inden for stort set alle sektorer af samfundet, og den udvikling kommer kun til at fortsætte i fremtiden. Efterspørgslen på dygtige ingeniører er stor, og på Institut for Bio- og Kemiteknologi uddanner vi både civilingeniører (bachelorer og kandidater), diplomingeniører og ph.d.'er, der kan dække erhvervslivets behov. Vores højt kvalificerede dimittender er uddannede til med logik og kreativitet at finde løsninger på fremtidens store udfordringer - som frontløberne i den teknologiske revolution.

Der er forskel på vores uddannelser, som dog alle har innovation og udvikling som kerneværdier.

Civilingeniøruddannelsen (bachelor + kandidat) tager i alt fem år, og som færdiguddannet civilingeniør er vores dimittender initiativtagere for mange store forandringer i vores samfund og får i dag job i stort set alle brancher, hvor teknologi spiller en rolle, både i Danmark og i udlandet.

Diplomingeniøruddannelsen tager 3½ år, og allerede under uddannelsen møder de studerende erhvervslivet i deres ingeniørpraktik. Vores færdiguddannede diplomingeniører kan gå direkte ud på arbejdsmarkedet efter studierne og bidrage aktivt i en virksomhed, mens nogle vælger kurser, så de kan læse videre til civilingeniør (kandidat).

Som færdiguddannet ingeniør har man også mulighed for at gå forskervejen, hvis man supplerer sin uddannelse med en ph.d.

Til yderligere inspiration


Mød et par af vores studerende og læs om deres projekter


Amalie og Jonathan bekæmper kræft med bakterier

Et stof produceret af bakterier kan bruges i kampen mod kræft. Men hvordan producerer man stoffet i så stor en skala, så det faktisk kan bruges i kræft­behandlingen? Det forsøger to civilingeniørstuderende ved Aarhus Universitet at finde ud af.

”Det er svært for den traditionelle kræftbehandling som f.eks. kemoterapi at ramme de celler, der ligger langt væk fra blodbanen. Men så har man fundet ud af, at bestemte bakterier producerer nogle stoffer, som kan bruges til netop det formål. Så hvis man producerer bakterierne i en stor skala og høster de her stoffer og renser dem op, så kan man bruge dem som led i kræftbehandlingen. Det er i hvert fald hypotesen," fortæller 22-årige Amalie Kirstine Hessellund Nielsen.

Amil fermenterer supersund tang

Amil Ali er diplomingeniørstuderende i Kemi ved Aarhus Universitet. Han har i forbindelse med sit praktiksemester været med til at udvikle en fermenterings­teknologi, der kan forvandle uspiseligt tang til næringsrige delikatesser. Det gør det muligt at sætte gang i en ny fødevareproduktion baseret på havets planter.

”Det har været mit mål at finde frem til et kemisk design, der gør det muligt at nedbryde tangens cellestruktur, så de mange værdifulde næringsstoffer kan optages i kroppen, samtidig med at det får en appetitlig konsistens,” siger han.