Aarhus Universitets segl

Myndighedsbetjening

Institut for Bio- og Kemiteknologi tilbyder forskningsbaseret myndighedsbetjening og -rådgivning, der vedrører teknologi inden for jordbrugs- og fødevareområdet, til offentlige styrelser og ministerier. Det omfatter både rådgivning i forbindelse med konkrete bestillinger fra ministerier samt forskning, som danner grundlag for rådgivningen.

Vores rådgivning er baseret på forskning i miljøteknologier knyttet til husdyrproduktionen samt til bioraffinering og bioenergiproduktion. Myndighedsbetjeningen omfatter desuden forskning i håndtering af husdyrgødning og tager specielt udgangspunkt i gasemissioner, påvirkning af drivhusgasbalancen og reduktion af lugtgener. Der fokuseres på hele kæden i gyllehåndtering, fra det forlader dyret til det bliver udbragt på marken.

Arbejdet omfatter akutte ad hoc-opgaver, udredninger og evalueringer samt godkendelse af miljøteknologi i MELT-udvalget, der drives af Miljø- og Fødevareministeriet.