Aarhus Universitets segl

Om Institut for Bio- og Kemiteknologi

På Institut for Bio- og Kemiteknologi er levende systemer, organismers biologi, effektiv produktion og transformation af kemikalier, materialer og energi i fokus. Vi omsætter viden inden for blandt andet bioteknologi, fødevareteknologi, miljøteknologi, kemiteknologi, industriel bioteknologi, medicinsk bioteknologi og elektrokemisk ingeniørvirksomhed til nye teknologier og værdiskabende løsninger, som også kan bruges i erhvervslivet.

En stor del af vores forsknings- og udviklingsaktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete innovationsbehov eller særlige applikationsområde. Det tætte samarbejde med både det offentlige og det private erhvervsliv sikrer, at den viden og teknologi, der skabes i instituttets forskningsmiljøer, får en klar forankring i virkeligheden og kommer det omgivende samfund til gavn. Vi laver også forskningsbaseret myndighedsbetjening og -rådgivning, der vedrører teknologi inden for jordbrugs- og fødevareområdet.

På instituttet uddanner vi både civilingeniører (bachelor og kandidat) og diplomingeniører til det danske samfund.

Instituttet er oprettet 1. januar 2021 ved Faculty of Technical Sciences på Aarhus Universitet samtidig med tre øvrige ingeniørinstitutter: Institut for Elektro- og Computerteknologi, Institut for Mekanik og Produktion og Institut for Byggeri og Bygningsdesign.