Aarhus Universitets segl

Power2X test facilitet


Institut for Bio- og Kemiteknologi har opbygget en række teknologiplatforme til biologisk og kemisk energikonvertering på BCE’s forsøgsanlægt i Foulum. Disse Power-to-X (PtX) teknologier omfatter udstyr og anlæg i laboratorie- og pilot-skala, der giver mulighed for at undersøge og løse de udfordringer, der opstår ved opskalering af PtX-teknologi.

Testfaciliteterne er placeret ved vores fuldskala biogasanlæg, hvilket giver mulighed for test og drift af pilotanlæggene med den CO2 der produceres fra biogasproduktionen.  Med mere end et årti som omdrejningspunkt for udvikling og demonstration af teknologier i varierende industriel skala og teknologiniveau giver faciliteterne mulighed for test af de selvstændige teknologier, samt integrere de forskellige teknologier og anlæg, hvor dette giver mening.

Infrastrukturen på anlægget inkluderer køling, biogaslagring, gas-infrastruktur med forskellige gasser (Biogas, H2, CO2), fakkel mm. Anlæggene betjenes af forskere og driftspersonale og er understøttet af AU’s sikkerhedsorganisation.

Forskningsområder

 • Biologisk konvertering af energi (Power-to-gas)
 • Kemisk konvertering af energi (Power-to-gas, Power-to-ammonia, Power-to-methanol)
 • Opskalering af biologiske og kemiske processer
 • Proces- og udgiftsoptimering
 • Procesintegrering
 • Paradigmer for drift og konvertering af grøn energi

Eksempler på teknologier og faciliteter i Foulum:

Biologisk Power-to-gas

 • Miniskala biofilmreaktor
 • Mediumskala biofilmreaktor
 • 30 m3 CSTR reaktortank med brintinjektion
 • Fuld-skala 1200 m3 reaktortank med brintinjektion

Kemisk Power-to-X

 • SOEC electrolyse til produktion af brint
 • Kemisk methanisering (Sabatier)
 • Produktionsanlæg til ammoniak
 • eSMR til generering af syntesegas

Methanol-synteseanlæg under opbygning.

Kontakt

Adresse


Aarhus Universitet
Burrehøjvej 43, Foulum,
8830 Tjele