Aarhus Universitets segl

Project portfolio

Project start-up 2023

  • Green Valleys 2.0: Främja övergången till en cirkulär ekonomi (2023- 2026), Interreg


Project start-up 2022

  • ENTRANCE: Eco-efficient pig production and local protein supply (2022-2025), ICROFS

Project start-up 2021


Project start-up 2020


Project start-up 2019


Project start-up 2018

  • Green Valleys: Gröna bioraffinaderier för hållbarproduktion av bioenergi från jordbruket (2018-2021), Interreg
  • GRØN BIORAF: Dansk demoskala teknologiplatform for forskning i grøn bioraffinering (2018-2021), GUDP

Project start-up 2017

  • CBIO: Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi (2017-)
  • Green Eggs: Greening of organic egg production (2017-2020), GUDP