Aarhus Universitets segl

Projects by Environmental Engineering

Are you looking for projects that the Section of Environmental Engineering is currently working on? On this page you can find all projects by the Section of Environmental Engineering - Department of Biological & Chemical Engineering, Aarhus University.

Below you can find a list of all current and previous projects of research, their status, mission, and funding:

Air Quality Engineering

[Section under construction]

Anaerobic Digestion Technology

[Section under construction]

Environmental Process Modelling

[Section under construction]

Low-Emission Agricultural Technology

Sortér efter : Startdato | Slutdato | Titel

 1. On-farm monitoring of methane from dairy cows is a prerequisite for implementation of mitigation strategies on animal, farm and national level

  Mogens Sandø Lund , Goutam Sahana , Jan Lassen , Peter Lund , Hanne Bang Bligaard , Troels Kristensen , Line Hjortø , Kevin Byskov & Tavs Nyord

  Vi vil sænke metanudledningen fra mælkeproduktionen i Danmark med omkring 171.875 tons CO2 ækv i 2030 svarende til 5 % af det nuværende niveau. Udgangspunktet er udviklingen af en målemetode til individuelle, kvantitative målinger af metanudskillelsen fra malkekoen direkte i stalden. Metoden vil give præcise målinger på et meget stort antal køer i danske malkekvægsbesætninger til en lav pris. Dette giver en unik fremtidssikret dataplatform, som er udgangspunktet for de øvrige aktiviteter. Derfor kan projekt som noget helt unikt på verdensplan udvikle og implementere et avlsindeks i kvægbruget, som gør det muligt at nedbringe udledningen fra malkekvægssektoren gennem et systematisk avlsarbejde under hensyntagen til koens fysiologi og sundhed. Data fra den enkelte ko kombineret med øvrige produktionsdata fra besætningen udnyttes til af identificere yderlige virkemidler som den enkelte mælkeproducent kan implementere og få dokumenteret i bedriftens klimaregnskab. Endvidere giver disse data et grundlag for løbende at kunne inkludere bedriftsspecifikke tiltag i Danmarks afrapportering til FNs klimapanel, IPCC. Opsamling af data og udnyttelse til de beskrevne formål, kræver en multidisciplinær tilgang og et tæt samarbejde mellem partnere fra universitet og industri, hvilket kan opfyldes af projektgruppen.Beskrivelse

  01/01-202231/12-2025

 2. Udvidelse af Normtal for Husdyrgødning med kulstof for at kunne modellere udledning af klimagasser fra husdyrene, stalde og lagre

  Christian Friis Børsting , Peter Lund , Martin Tang Sørensen , Jan Værum Nørgaard , Tofuko Awori Woyengo , Martin Riis Weisbjerg , Saman Lashkari , Anne Louise Frydendahl Hellwing , Anders Peter S. Adamsen , Frederik Rask Dalby , Michael Jørgen Hansen , Peter Kai , Sasha D. Hafner , Henrik Bjarne Møller , Ole-Kenneth Nielsen , Mette Hjorth Mikkelsen , Rikke Albrektsen & Steen Gyldenkærne

  Målet er at lave en model, der på den enkelte kvæg- og svinebedrift kan estimere omsætningen af kulstof, samt emissioner af drivhusgasser. Det er målet at kunne estimere disse emissioner ud fra fodermængde og -sammensætning, de enkelte dyrekategoriers produktion samt emissionsfaktorer fra stalde og lagre.
  Projektet er finansieret af Landbrugsstyrelsen.Beskrivelse

  01/06-202131/12-2024

 3. Årlig opdatering af normtal for N, P og K i husdyrgødning

  Christian Friis Børsting , Martin Tang Sørensen , Peter Lund , Anne Louise Frydendahl Hellwing , Marleen Elise van der Heide , Peter Kai , Michael Jørgen Hansen & Anders Peter S. Adamsen

  Hvert år opdateres normtallene for husdyrgødningens indhold af N, P og K. Normtallene er baseret på gennemsnitsværdier fra praksis for fodermængde og -sammensætning, samt dyrenes produktion for en lang række kategorier af husdyr. Desuden anvendes der litteraturværdier for sammensætningen af produkter (kød fra forskellige dyrearter samt æg), mens mælkens sammensætning måles i praksis. Endvidere, anvendes litteraturværdier for emissioner fra forskellige typer af stalde og lagre.
  Projektet er finansieret af Landbrugsstyrelsen som en del af AU's Myndighedsberedskab.Beskrivelse

  01/05-202101/05-2026

Microbial Technologies for Clean Water

[Section under construction]

Water Engineering Innovation

 1. "Machine Learning to Enhance PFAS Degradation", Villum Synergy Program (3.0M DKK). PI
 2. “PFAS Remediation in Groundwater” (2023), COWIfonden & Region Syddanmark (2.25M DKK). PI
 3. “High Performance Removal of PFAS by Cyclodextrin Modified Membranes” (2023-2025), Independent Research Fund Denmark (2.9M DKK). co-PI
 4. "Away from triazine, in with green transition" (2022) DTU-Offshore Radical Jumpstart Grant (0.3M DKK), PI.
 5. “Selective Catalytic Degradation of Chlorate Ions” (2022-2023), Grundfos A/S (0.3M DKK). PI
 6. “CROSS: Cheap, Reliable Optical Sensors for Digital Mornitoring of CO2 Undersea” (2022-2024), DTU-Offshore (2.5M DKK), PI. 
 7. “CataForce: Catalytic “Forever Chemical” Elimination Towards Zero Fluoro-Pollution” (2022-2026), Independent Research Fund Denmark (6.2M DKK), PI. 
 8. “Let it Wave: Ultrasound Enhanced Hydrogen Production (Acronym: Up2H2)” (2022-2025), Independent Research Fund Denmark (2.9M DKK), PI. 
 9. “In-line Descaling in the Whole PW Treatment-Injection Process” (2021-2024) The Danish Hydrocarbon Research and Technology Center (DHRTC) Project (4.0M DKK), PI
 10. “Aqua Cleaner: Synergy of Enzyme and Photocatalyst for Defluorination of PFAS (Acronym: SEP-Def)” (2021-2023), Novo Nordisk Fonden (3.0M DKK), PI. 
 11. "Design and Testing of A Self-cleaning Piezoelectric Membrane" (2021) Siemensfonden (30,000 DKK), PI.  
 12. “Innovative methods and technologies to detect, study and treat persistent pollutants in water and soil and their effects on human health” (2021), EUopSTART (50,000 DKK). PI
 13. “SMILE: A Sonication-Mineralization Equipment for On-line Detection of Dissolved Oils and Chemicals” (2020), DHRTC Radical Jumpstart Grant (0.3M DKK), PI.
 14. “Profiling the Degradation and Toxicity of Short-chain Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)” (2020) Aarhus University Center for Water Technology (WATEC) Ph.D. Grant (0.5M DKK), PI.
 15. “A Novel Sponge Filter for Simultaneous Removal of Oils and Chemical Additives from Produced Water” (2020), The Danish Hydrocarbon Research and Technology Center (DHRTC) Radical Jumpstart Grant (0.3M DKK), PI.
 16. “Engineering Carbon Based Photoregenerable Composite Materials for Efficient Removal of Emerging Micropollutants” (2020-2023), Aarhus University Research Foundation (AUFF) Starting Grant (2.35M DKK), PI.

Please check below the media reports about our research projects:

2023

Teknisk Nyt: Ét-trins løsning til at fjerne og nedbryde PFAS

Plast Panorama: Danske forskere udvikler ét-trinsløsning til at fjerne og nedbryde PFAS”

ING/WATERTECH: Ny metode både renser vand for PFAS og destruerer det med biokulfilter og UV-lys

AVISENDANMARK: Århusiansk forskerteam med megagod nyhed: Mener at kunne smadre evighedskemikalierne PFAS med ét smæk

AU Engineering News: Danish research team aims to develop a single-step solution to remove and break-down PFAS

2022

DFF Case: Kan PFAS indsamles og nedbrydes enkelt og billigt?

AU Engineering News: New research project aims to make it easier to remove PFAS from nature

Interview on TV2 ØSTJYLLAND: FUND AF OMDISKUTEREDE FLUORSTOFFER PÅ ØSTJYSK FABRIK (PFAS Found at Fire Scene)

2021

Avisen Danmark: Forskere får millioner til at eliminere skadeligt PFOS

TV2 ØSTJYLLAND News: Forskere får millioner: Skal eliminere giftigt stof i jorden

AU Engineering News & EurekAlert! News: AU researchers develop solar-powered tech to make “forever chemicals” harmless

DFF Case: Solar-driven process must convert environmental toxins into harmless substances

Faculty of Technical Sciences News: Nine researchers from Tech receive share in green IRFD funding

Baltic Sea PFAS Network News: A project at Aarhus University to develop greener methods to break the PFAS bond

2020

AU Engineering News & EurekAlert! News: Research project to eliminate ‘forever chemicals’