Aarhus University Seal

Projects by Environmental Engineering

Are you looking for projects that the Section of Environmental Engineering is currently working on? On this page you can find all projects by the Section of Environmental Engineering - Department of Biological & Chemical Engineering, Aarhus University.

Below you can find a list of all current and previous projects of research, their status, mission, and funding:

Air Quality Engineering

[Section under construction]

Anaerobic Digestion Technology

[Section under construction]

Environmental Process Modelling

[Section under construction]

Low-Emission Agricultural Technology

Sort by: Start date | End date | Title

 1. On-farm monitoring of methane from dairy cows is a prerequisite for implementation of mitigation strategies on animal, farm and national level

  Mogens Sandø Lund, Goutam Sahana, Jan Lassen, Peter Lund, Hanne Bang Bligaard, Troels Kristensen, Line Hjortø, Kevin Byskov & Tavs Nyord

  Vi vil sænke metanudledningen fra mælkeproduktionen i Danmark med omkring 171.875 tons CO2 ækv i 2030 svarende til 5 % af det nuværende niveau. Udgangspunktet er udviklingen af en målemetode til individuelle, kvantitative målinger af metanudskillelsen fra malkekoen direkte i stalden. Metoden vil give præcise målinger på et meget stort antal køer i danske malkekvægsbesætninger til en lav pris. Dette giver en unik fremtidssikret dataplatform, som er udgangspunktet for de øvrige aktiviteter. Derfor kan projekt som noget helt unikt på verdensplan udvikle og implementere et avlsindeks i kvægbruget, som gør det muligt at nedbringe udledningen fra malkekvægssektoren gennem et systematisk avlsarbejde under hensyntagen til koens fysiologi og sundhed. Data fra den enkelte ko kombineret med øvrige produktionsdata fra besætningen udnyttes til af identificere yderlige virkemidler som den enkelte mælkeproducent kan implementere og få dokumenteret i bedriftens klimaregnskab. Endvidere giver disse data et grundlag for løbende at kunne inkludere bedriftsspecifikke tiltag i Danmarks afrapportering til FNs klimapanel, IPCC. Opsamling af data og udnyttelse til de beskrevne formål, kræver en multidisciplinær tilgang og et tæt samarbejde mellem partnere fra universitet og industri, hvilket kan opfyldes af projektgruppen.Description

  01/01-202231/12-2025

 2. Extending the Danish Normative Values for Animal Manure to include carbon to model the emission of green house gasses from farm animals, stables and storage

  Christian Friis Børsting, Peter Lund, Martin Tang Sørensen, Jan Værum Nørgaard, Tofuko Awori Woyengo, Martin Riis Weisbjerg, Saman Lashkari, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Anders Peter S. Adamsen, Frederik Rask Dalby, Michael Jørgen Hansen, Peter Kai, Sasha D. Hafner, Henrik Bjarne Møller, Ole-Kenneth Nielsen, Mette Hjorth Mikkelsen, Rikke Albrektsen & Steen Gyldenkærne

  The aim is to make a model, which on commercial dairy and pig farms can estimate the turnover of carbon and the emissions of green house gasses. It is the goal to estimate these emissions from amount and composition of feed, the production of each category of animals, and the emissions from stable and storage.
  The project is funded by the Danish Agricultural Agency.Description

  01/06-202131/12-2024

 3. Annual update of normative values for N, P and K in animal manure

  Christian Friis Børsting, Martin Tang Sørensen, Peter Lund, Anne Louise Frydendahl Hellwing, Marleen Elise van der Heide, Peter Kai & Michael Jørgen Hansen

  Every year the normative values for N, P and K in animal manure is updated. These values are based upon mean values from commercial farms for feed intake and composition, as well as for the production for a large variety of farm animal categories. Furthermore, literature values are used for the composition of the animal products (meat from different species and eggs), whereas milk composition is measured on farms. Emission factors from stables and storage of manure are taken from the literature.
  The project is funded by the Danish Agricultural Agency as part of AU's public sector service.Description

  01/05-202104/10-2022

Microbial Technologies for Clean Water

[Section under construction]

Water Engineering Innovation

 1. "Away from triazine, in with green transition" (2022) DTU-Offshore Radical Jumpstart Grant (0.3M DKK), PI.
 2. “CROSS: Cheap, Reliable Optical Sensors for Digital Mornitoring of CO2 Undersea” (2022-2024), DTU-Offshore (2.5M DKK), PI. 
 3. “CataForce: Catalytic “Forever Chemical” Elimination Towards Zero Fluoro-Pollution” (2022-2026), Independent Research Fund Denmark (6.2M DKK), PI. 
 4. “Let it Wave: Ultrasound Enhanced PoHydrogen Production (Acronym: Up2H2)” (2022-2025), Independent Research Fund Denmark (2.9M DKK), PI. 
 5. "Design and Testing of A Self-cleaning Piezoelectric Membrane" (2021) Siemensfonden (30,000 DKK). In support of Mater project. 
 6. “In-line Descaling in the Whole PW Treatment-Injection Process” (2021-2022) The Danish Hydrocarbon Research and Technology Center (DHRTC) Project (4.0M DKK), PI
 7. “Aqua Cleaner: Synergy of Enzyme and Photocatalyst for Defluorination of PFAS (Acronym: SEP-Def)” (2021-2023), Novo Nordisk Fonden (3.0M DKK), PI. 
 8. “SMILE: A Sonication-Mineralization Equipment for On-line Detection of Dissolved Oils and Chemicals” (2020), DHRTC Radical Jumpstart Grant (0.3M DKK), PI.
 9. “Profiling the Degradation and Toxicity of Short-chain Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)” (2020) Aarhus University Center for Water Technology (WATEC) Ph.D. Grant (0.5M DKK), PI.
 10. “A Novel Sponge Filter for Simultaneous Removal of Oils and Chemical Additives from Produced Water” (2020), The Danish Hydrocarbon Research and Technology Center (DHRTC) Radical Jumpstart Grant (0.3M DKK), PI.
 11. “Engineering Carbon Based Photoregenerable Composite Materials for Efficient Removal of Emerging Micropollutants” (2020-2023), Aarhus University Research Foundation (AUFF) Starting Grant (2.35M DKK), PI.

Our research group offers challenging projects for B.Sc. and M.Sc. students aiming for a career in water engineering. You are warmly welcome to visit us and discuss possible research projects such as:

 • radical-based advanced oxidation processes
 • synthesis of novel photocatalytic materials
 • degradation of Per- and Polyfluoroalkyl Substances (PFAS)
 • hybrid membrane processes
 • electrodialysis and electrolysis