Aarhus Universitets segl

Samarbejde med studerende om et diplomingeniørprojekt

Står din virksomhed med en afgrænset problemstilling, kan et studieprojekt (semesterprojekt eller diplomingeniørprojekt) på diplomingeniøruddannelsen være en mulighed. Et samarbejde med en studerende strækker sig typisk over et semester (seks måneder). Projektet aftales imellem den studerende, en projektvejleder og virksomheden.

Ved at indgå i et tæt samarbejde med studerende om studierelaterede projekter opnår virksomheder ofte en værdifuld, direkte kontakt med fremtidens ingeniører og kan dermed påbegynde en rekrutteringsindsats blandt de unge, allerede imens de er under uddannelse.

Projektet skal tage udgangspunkt i en faglig problemstilling og passe ind i den studerendes studieforløb, så projektet bidrager til den studerendes læring.

Har du et projektforslag?

Vi modtager løbende projektforslag fra virksomheder, som gøres tilgængelige for de studerende i et internt projektkatalog. Du kan tage en snak med vores projektkoordinator, hvis du har et forslag til et muligt projekt. Kontaktoplysninger finder du her på siden.

Forslag beskrives i projektskabelonen nedenfor og sendes til instituttets projektkoordinator.

Hvad er et projektforslag?

Et projektforslag til et diplomingeniørprojekt er en problemstilling, som kan løses i samarbejde med studerende og virksomheder. Forslaget kan opstå på flere forskellige måder. Den studerende kan have skabt en kontakt til en virksomhed i forbindelse med praktikperioden eller have fået ideen til et emne i forbindelse med studiet.


Vil du vide mere?


Har du et projektforslag, eller har du lyst til at arbejde sammen med en diplomingeniør­studerende om et projekt? Så kontakt vores projektkoordinator for diplomingeniør­uddannelserne:

Kontakt