Aarhus Universitets segl

Centre for Innovative Food Research

ENGINEERING THE FOOD OF THE FUTURE

Verden er ved at løbe tør for landområder nok til at kunne producere tilstrækkeligt med mad til dens fremtidige tocifrede milliardantal menneskelige beboere. Der er brug for ny teknologi, og ingeniørerne på Aarhus Universitet er allerede i gang med at udvikle innovative løsninger på det nye strategicenter for fødevareforskning.

Siden år 1800 er antallet af mennesker, der befolker jorden, vokset fra 1 til 7,6 milliarder. Og hvert eneste år føjes der 83 millioner nye ansigter til puljen. Selvom befolkningstilvæksten er stagneret, forventes der stadig at være 11,2 milliarder mennesker på jorden i år 2100.

11,2 milliarder mennesker, der skal leve af de samme resurser, som vi gør i dag. Og selvom efterspørgslen efter fødevarer allerede nu er stigende, så er forbrugertilliden nedadgående. Det er tydeligt, at menneskeheden står over for en overvældende udfordring, hvis vi skal overleve og trives som art på denne planet, og ingeniørerne kommer til at spille en vital rolle mht. at sørge for bæredygtige løsninger, der vil sikre, at der er mad nok til alle i fremtiden.

Den 25. september 2017 åbnede Aarhus Universitet dørene for det strategiske Center for Innovative Food Research, kaldet iFOOD – et forskningsinitiativ, der er fokuseret på at løse de vigtige samfundsmæssige udfordringer og blive en katalysator for vækst og udvikling inden for fødevareindustrien, og samtidigt inddrage hele produktionskæden fra mark til bord.

Ingen lugt af fisk
“Vi giver liv til mange nye forskellige teknologier, der kan have en enorm indflydelse på fødevareindustrien. Vi forsøger f.eks. at reducere mængden af affald med en avanceret, integreret behandlingsteknologi til agro-affaldsvand. Vi arbejder også på at øge holdbarheden på fødevareprodukter ved at udvikle nye emballageløsninger, der kan forhindre bakterievækst, og vi forsøger at berige fødevareprodukterne for at optimere den potentielle næringsværdi og gøre fødevarerne sundere” siger lektor Zheng Guo.

Han fortsætter:

“Tag f.eks. Omega 3-olie, der er særligt vigtig for ældre og nyfødte. I stedet for at udvide olien fra fisk kan vi få den direkte fra mikroalger, som den faktisk oprindeligt kommer fra. Ved en teknisk behandling af mikroalgerne kan vi producere Omega 3 i en bedre kvalitet og i større mængder, og faktisk helt uden lugten af fisk.”

Institut for Ingeniørvidenskab vil bidrage til iFOOD-centeret gennem hele fødevareværdikæden, fra dyrkning af råvarer, identifikation af nye fødevareingredienser og allergivurdering, sensorteknologi og produktionsmonitorering, til kundeløsningen og emballagen til slutfødevareprodukterne.

Fra laboratorie- til pilotskala
Med det nye center kan ingeniørerne – i tæt samarbejde med andre forskere og specialister – udvikle, implementere og teste nye teknologier fra laboratorieniveau til pilotskala og under opskalering af forholdene for både plante- og dyrebaserede fødevarer, nye emballageløsninger og nye produktionssystemer til råvarer. Derudover vil centeret udforske og validere indvirkningerne af de nye fødevareteknologier på forbrugerniveau.

Forskning og innovation inden for fødevareprodukter er nøgleområder her, hvor unik ekspertise, avancerede faciliter og gode samarbejdsforhold udgør et stærkt fundament for at få sat Danmark endnu tydeligere på verdenskortet inden for et område med enormt kommercielt potentiale.

Centeret er en tværfaglig hub, hvor Aarhus Universitet bidrager med en række evner og videnskabslige vidensområder fra en lang række fakulteter. Flere institutter på Science and Technology, Faculty of Health og MAPP Centre på School of Business and Social Sciences (BSS) vil arbejde sammen for at løse komplekse problemstillinger inden for den globale efterspørgsel på fødevarer for at skabe et holistisk billede af en situation med forskellige udfordringer.

FACTS

The Aarhus University Centre for Innovative Food, iFOOD, is led by Professor Lotte Bach Larsen, Department of Food Science.

The multidisciplinary work at the centre involves the participation of the following departments and centres at Aarhus University:

  • Department of Engineering
  • Department of Molecular Biology and Genetics
  • Department of Chemistry
  • Department of Agroecology
  • Department of Animal Science
  • Department of Clinical Medicine
  • Department of Public Health
  • Interdisciplinary Nanoscience Centre (iNANO)
  • MAPP Centre – Research on Value Creation in the Food Sector for Consumers, Industry and Society

Contact