Aarhus Universitets segl

Center for Biocirkulær Økonomi

DREAMING OF A BIO-BASED SOCIETY

Det haster med at finde løsninger, der kan gøre verdens befolkning i stand til at sikre en bæredygtig forvaltning af vores biologiske og organiske resurser. Et nyt, tværfagligt center har som mål at skabe videngrundlag for en ny bioøkonomi og demonstrere de kommercielle perspektiver i at anvende biomasse til fremstilling af energi, fødevarer, foder og kostbare kemikalier.

I 2017 åbnede Center for Cirkulær Bioøkonomi på Aarhus Universitet med nogle af verdens førende forskere inden for biologi, jordbrugsvidenskab, fødevarevidenskab og ingeniørvidenskab.

Sammen skal de nu realisere drømmen om det biobaserede samfund, hvor alle naturens resurser bliver genbrugt – kulstof, kvælstof og fosfor.

Værdi tilbage til økosystemet
Det hele starter på marken, hvor udfordringen er at producere så meget biomasse som muligt på en bæredygtig måde. Derudover er forskernes hovedudfordringer for en stor dels vedkommende ingeniørvidenskabelige. For hvordan konverterer man biomasse til højværdiprodukter? Hvordan forvandler man et uomsætteligt restprodukt til noget, der giver værdi tilbage til økosystemet?

”Vi har i en årrække arbejdet med en række meget perspektivrige forædlingsteknologier, og nu går vi i gang med at videreudvikle dem med fokus på fuld genanvendelse. Vi vil omdanne biomasse til helt nye molekyler, der kan sættes sammen på forskellige måder og blive til for eksempel plastpolymerer” siger lektor Lars Ditlev Mørck Ottosen.

Videnskab i fuldskala
Lektor Ottosen skal sammen med sit forskerteam skabe den viden, der skal gøre det muligt at forvandle landbrugets affaldsprodukter til alt fra tøj til proteinstoffer. Og her taler vi ikke om små syslerier i laboratorier. Forskernes mål er at udvikle teknologi i en skala, som reelt kan demonstrere deres kommercielle potentiale.

”Vi er blandt de få universiteter i verden, der har mulighed for at skabe ny viden parallelt med afprøvning af teknologi i fuld skala. Det giver os et stort innovationsforspring, som kommer både dansk erhvervsliv og verdenssamfundet til gavn. Tænk bare på perspektiverne i for eksempel at gøre mælkeproduktionen bæredygtig i hele dens cyklus, eller i at bruge dele af frisk græs som næringsrigt proteinfoder, der erstatter tropisk soja” siger Lars Ditlev Mørck Ottosen.

Centeret har et tæt samarbejde med store danske og internationale virksomheder, som f.eks. DLG, Arla og The Boeing Company.

FACTS

The Aarhus University Centre for Circular Bioeconomy, CBIO, is led by Senior Researcher Uffe Jørgensen, Department of Agroecology.

The multidisciplinary work at the centre involves the participation of the following departments and centres at Aarhus University:

  • Department of Agroecology
  • Department of Bioscience
  • Department of Food Science
  • Department of Animal Science
  • Department of Engineering
  • Department of Chemistry
  • Department of Molecular Biology and Genetics
  • Department of Environmental Science
  • Danish Centre for Food and Agriculture
  • Danish Centre for Environment and Energy