Aarhus Universitets segl

Praktik- & projektdag for Kemi, Bioteknologi og Kemi og fødevareteknologi

Praktik- og projektdag for Kemi, Bioteknologi og Kemi og fødevareteknologi ingeniørstuderende den 7. marts 2023

 
Vi inviterer til Praktik- og projektdag tirsdag d. 7. marts, 2023, kl- 15-18, hvor virksomheder og ingeniørstuderende kan møde hinanden og få en snak om praktik- og projektsamarbejde.


Invitation til virksomheder

Vi vil gerne invitere virksomheder til Praktik- og projektdag tirsdag d. 7. marts 2023, kl. 15-18 på diplom- og civilingeniøruddannelserne i BioteknologiKemi og Kemi og fødevareteknologi på Aarhus Universitet. Det forventes, at der er ca. 150-200 studerende tilstede. Her kan virksomheden præsentere sig, møde de studerende og aftale, hvordan I kan samarbejde i et projekt eller et praktikforløb. For diplomingeniørstuderende ligger praktikforløb og bachelorprojekter typisk i efterårssemestret, og for civilingeniørstuderende ligger bachelorprojekter typisk i forårssemestret og specialer både i efterårs- og forårssemestret.

Aarhus Universitet uddanner både diplomingeniører og civilingeniører. Diplomingeniørstuderende skal i praktik i en virksomhed på 5. semester og skrive bachelor-/diplomingeniørprojektet på 7. semester - ofte i tæt samarbejde med en virksomhed. Tilsvarende skrives specialet på civilingeniørstudiets sidste 1-2 semestre ofte i tæt samarbejde med en virksomhed.

Praktisk information og tilmelding

Gebyr: Deltagelse er gratis, men der opkræves et no-show fee for virksomheder på 1.000 kr.

Sted: Projekt- og praktikdagen afholdes i og ved Peter Bøgh Andersen-auditoriet , IT byen Katrinebjerg, Finlandsgade 23, 8200 Århus N. Evt. roll-ups kan placeres i udenomsarealerne omkring auditoriet.

Tilmelding: Klik på linket og tilmeld din virksomhed til Praktik- og projektdag (max 30 virksomheder kan deltage): https://events.au.dk/praktikogprojektdagbce2023

Program

  1. Vores uddannelsesleder Keld Lars Bak byder velkommen.
  2. De deltagende virksomheder giver en kort fælles præsentation af virksomheden samt eventuelle projekter for alle fremmødte studerende - 1-2 minutter (ca. 1-3 slides) pr. virksomhed.
  3. Virksomhederne står ved en lille stand, med plads til en poster eller en roll-up, hvor de studerende kommer forbi for at tale om evt. samarbejdsmuligheder.

    - Der vil være et let traktement i form af pizza, øl og vand.

Tilmelding til arrangementet skal ske senest mandag d. 27. februar, 2023.

Mere information om studieretningerne:

https://bachelor.au.dk/bioteknologi-diplomingenioer/

https://bachelor.au.dk/kemi-diplomingenioer/

https://bachelor.au.dk/kemiogfoedevareteknologi/

https://bachelor.au.dk/kemiteknologi/

https://bachelor.au.dk/bioteknologi-bsc

https://kandidat.au.dk/kemi-og-bioteknologi/

 

Mere information om ingeniørpraktik og bachelorprojekt på diplomingeniørstudierne:

https://bce.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-ingenioerstuderende/ingenioerpraktik/

https://bce.au.dk/samarbejde/samarbejde-med-ingenioerstuderende/diplomingenioerprojekter/

For mere information kontakt

Praktikkoordinator for ingeniøruddannelserne, lektor Morten Krog Larsen på mkl@bce.au.dk