Aarhus Universitets segl

Kommercialisering og industrialisering af Power-to-X-teknologier

Fra grøn strøm til bæredygtige brændstoffer. Fremtiden for Power-to-X-teknologier handler om meget mere end sol og vind, lagringsteknologier og nye brændstoffer. Kommercialisering og industrialisering får afgørende betydning, og det er netop fokus for årets Aarhus Power-to-X Symposium på Aarhus Universitet.

Aarhus Power-to-X Symposium bliver til i et samarbejde mellem Energy Cluster Denmark, Danish Center for Energy Storage (DaCES) og Aarhus Universitet. Konferencen er delvist finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Foto: AU

Aarhus Universitet danner endnu en gang ramme for Aarhus Power-to-X Symposium, der løber af stablen den 12-13 juni 2023. Konferencen samler industrier, erhvervsfolk og videnscentre omkring udviklingen af Power-to-X-teknologier med målet at kickstarte en dansk industri på området.

Hvis Danmark skal have en levedygtig Power-to-X-industri, kalder det imidlertid på innovation, investeringer og fortsat forskning og udvikling for at få en bæredygtig infrastruktur stablet på benene

Sådan lyder det fra professor Lars Ottosen, institutleder for Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet:

”Første generation af levedygtige Power-to-X-teknologier er klar til markedet, det politiske landskab er ved at være på plads, og vi styrker fortsat forskningen på området. Nu gælder det industrialisering og kommercialisering af produktion og produkter og integration i samfundet for dette tech-område, der kan blive Danmarks næste eksporteventyr,” siger han.

I marts 2022 sikrede regeringen aftalen ’Udvikling og fremme af brint og grønne brændstoffer’ om Power-to-X, herunder om et statsligt udbud på 1,25 mia. kr. Målet er at udvikle, understøtte og implementere teknologier, der i stor skala kan omdanne grøn strøm til brint og andre bæredygtige brændstoffer, der eksempelvis kan bruges i skibe, fly og lastbiler og den tunge industri.

Det statslige udbud giver støtte til produktion af grøn brint og er åbent for tilbud indtil fredag den 1. september 2023.

”Det er vigtigt, at vi vedligeholder momentum i denne udvikling, og der er stadig mange usikkerheder og meget, der skal udvikles, før vi har en industri på området, der kan stå på egne ben. Det er en af årsagerne til, at vi afholder denne konference, så vi kan opretholde og forstærke et tæt dansk samarbejde på tværs af erhvervsliv og forskningsinstitutioner om udvikling af Power-to-X-teknologier,” siger Lars Ottosen.

Aarhus Power-to-X Symposium dækker en bred vifte af Power-to-X-relaterede emner, lige fra udfordringer, muligheder og løsninger inden for ny teknologi, industrialisering og innovation.

Det er to intensive dage med inspirerende tech talks og netværk, udstillinger og workshops om alt lige fra brint, Power-to-X-værdikæden, kommercialisering, nye teknologier, digitale tvillinger, grønne brændstoffer og meget mere.

Blandt talere er Rasmus Munksgård Nielsen, R&D director ved Topsoe, Finn Daugaard Madsen, Innovation Manager for PtX-løsninger hos Siemens Gamesa, Niels Vinther Voigt, teknologiansvarlig ved Stiesdahl, professor Bruno G. Pollet, vicedirektør ved UQTR Research Hydrogen Institute, professor Robert Braun, direktør for Mines/NREL Advanced Energy Systems Program, og lektor Morten Ambye-Jensen, leder af Aarhus Universitets Center for Cirkulær Bioøkonomi.

Konferencen bliver til i et samarbejde mellem Energy Cluster Denmark, Danish Center for Energy Storage (DaCES) og Aarhus Universitet. Konferencen er delvist finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet.