Aarhus Universitets segl

Han forsker i en grøn totalomstilling af samfundet

I ni år har Behzad Partoon forsket i at indfange CO2 på Universiti Teknologi Petronas i Malaysia. Nu forsker han i, hvad man kan bruge CO2’en til, når man har indfanget den. Det var faktisk hele årsagen til, at han kom til Aarhus Universitet.

”En af løsningerne på verdens klimaproblemer er at øge andelen af vedvarende energi, og måden at gøre det på er ved at sørge for, at vi kan lagre energien." Sådan siger postdoc Behzad Partoon, der kom til Aarhus Universitet for at forske i Power-to-X. Foto: Lars Kruse / AU Foto.

Power-to-X. Hvis verden skal drives af vedvarende energi, bliver det med Power-to-X-teknologi som backup.

Der er nemlig brug for en backup til den fluktuerende energiproduktion fra sol og vind, og her kan man ved hjælp af Power-to-X omdanne elektrisk energi fra overskudsperioder (når solen skinner og vinden blæser) til en slags batteri, hvor energien kan lagres, indtil der er behov for den.

”En af løsningerne på verdens klimaproblemer er at øge andelen af vedvarende energi, og måden at gøre det på er ved at sørge for, at vi kan lagre energien. Og her giver Power-to-X-teknologien glimrende muligheder for at omdanne elektrisk energi til kemisk energi i et fremtidigt hybridt energisystem,” siger postdoc Behzad Partoon fra Institut for Bio- og Kemiteknologi ved Aarhus Universitet.

Han har netop været med til at installere et nyt eksperimentelt Power-to-X-system, der omdanner biogas og vedvarende energi til metanol på en langt mere effektiv måde end hidtil muligt.

Det nye demonstrationsanlæg bruger en nyudviklet såkaldt eSMR Methanol-teknologi og er placeret på Aarhus Universitets forskningsfacilitet i Foulum. Anlægget er resultatet af et forskningssamarbejde med teknologivirksomheden Haldor Topsøe og er finansieret af det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP, under Energistyrelsen.

Videnskaben om alt

Det var netop perspektiverne i Power-to-X-teknologien, der trak Behzad Partoon til Aarhus Universitet.

Han er født og opvokset i den historiske by Shiraz i Iran og tog sin kandidat som kemiingeniør fra Shiraz University of Technology. Derefter tog han til Persian Gulf University for at undervise.

Forskningen trak dog i ham. Ønsket om at bidrage til en positiv forskel på verdens klimaproblemer. Her giver kemiteknologi nogle fantastiske muligheder, og det var en af grundene til at han oprindeligt ville være ingeniør.

”Kemiteknologi er videnskaben om alt det, der sker omkring os,” som han siger.

Han modtog et tilbud om en ph.d.-stilling fra Universiti Teknologi Petronas i Malaysia i 2011, hvor han begyndte sin forskerkarriere inden for CO2-indfangning. Han har sidenhen udgivet mere end 40 videnskabelige publikationer og holder to malaysiske patenter fra sin forskning der.

”Malaysia har store reserver af naturgas i undergrunden, men det udleder enorme mængder af CO2 at udvinde gassen. Derfor er forskningen der primært fokuseret på at indfange CO2 og knapt så meget på, hvad man kan bruge CO2’en til bagefter. Men CO2’en er simpelthen alfa omega i den grønne omstilling af vores energisystem, og derfor ønskede jeg at fokusere min forskning mere i den retning: Hvad man faktisk kan bruge CO2 til, når vi har indfanget den. For vi er nødt til at betragte det som en værdifuld ressource,” siger han.

Her fik han øje på den danske forskning på området, der foregår på Aarhus Universitet, hvor bl.a. ingeniører, biologer, agronomer og mikrobiologer forsker i en grøn totalomstilling af samfundet med udgangspunkt i cirkulær bioøkonomi.

Koblet med et ønske om at undervise mere søgte han en stilling som postdoc på Institut for Bio- og Kemiteknologi på Aarhus Universitet og kom til Danmark i 2020. Her er han en del af forskningsområdet Proces- og Materialeteknologi, der primært forsker i grønne løsninger til fremtidens bæredygtige og cirkulære samfund. 

”Det er meget spændende, og der er meget store perspektiver ved det,” siger han.

Behzad Partoon bor i Aarhus med sin kæreste. På grund af corona har han desværre ikke set meget til byen eller resten af landet, for han kom hertil cirka samtidig med at landet lukkede ned.


Kontakt

Behzad Partoon, postdoc
Institut for Bio- og Kemiteknologi
Mail: behzad.partoon@bce.au.dk
Tel.: +4522521659