Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ingeniørtalenter skal bringe Danmark i front med Food Tech

Viden er afgørende for, at danske virksomheder kan fastholde væksten på et ekstremt konkurrencebetonet globalt marked. Diplomingeniører i Kemi og fødevareteknologi vil komme til at spille en vigtig rolle.

Den danske fødevarebranche omsætter og eksporterer for milliarder af kroner og beskæftiger tusindvis af mennesker. Vi har en sikker og effektiv fødevareproduk­tion med en høj grad af automatisering og dermed et fantastisk udgangspunkt for yderligere vækst. Men hvordan sikrer vi, at det sker?

”Sats på innovation og uddannelse. Sats på at dyrke talenter.” Sådan lyder svaret, hvis man spørger Bo Spange Sørensen, adjunkt, Aarhus Univer­sitet.

Han har 20 års erfaring med innovations­ledelse i fødevarebranchen og er nu an­sat på Ingeniørhøjskolen Aarhus Universi­tet, hvor han skal være med til at udvikle og drive diplomingeniøruddannelsen i Kemi og fødevareteknologi.

”Danmark er et lille land, og hvis vi skal været internationalt konkurrencedygtig også om ti år, så er det helt afgørende, at vi sikrer et tilstrækkeligt stort og veluddan­net rekrutteringsgrundlag for både små og store virksomheder. Branchen efter­spørger i særlig grad ingeniører, der kan være med til at spotte trends og imple­mentere ny teknologi,” siger han.

Forbrugerdrevet innovation

I dag oplever virksomhederne en efter­spørgsel, der stiller helt nye krav til tekno­logisk innovation, og denne udvikling kal­der på en ny type af ingeniører med et nyt sæt af kompetencer.

”Vi ser en voksende opmærksomhed på sundhed, convenience og bæredygtig­hed blandt forbrugerne, og derfor vil vi se, at den nye generation af ingeniører kommer til at arbejde med innovation i hele værdikæden. De vil komme til at stå i spidsen for udvikling af nye ingredienser, forbedring af holdbarhed og nye fremstil­lingsformer med en lavere grad af forar­bejdning og en højere næringsværdi,” siger Bo Spange Sørensen.

Fremtidens designermad

I takt med, at ny teknologi gør det muligt at måle og overvåge flere og flere proces­ser i kroppen, vil vi også se, at designer­maden vinder frem, mener han:

”Vi vil komme til at opleve en langt højere grad af individualiseret mad, der er mål­rettet efter en række forskellige faktorer som for eksempel alder, vægt, tarmflora, køn, stofskifte, livssituation, genetik og livs­stil,” siger Bo Spange Sørensen.

Det hele handler om trends, og derfor er det vigtigt, at vores studerende får et hel­hedsorienteret blik for fødevareteknologi, fortsætter han:

”Vi uddanner diplomingeniører med en solid teoretisk kernefaglighed og indsigt i teknologiens muligheder, men det aller­vigtigste er, at de bliver i stand til at ramme rigtigt i forhold til ændringer i forbrugernes efterspørgsel og virksomhedernes behov for innovation,” siger Bo Spange Sørensen.