Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fra gammelt brød til god øl

Ingeniørstuderende står bag en genbrugsøl brygget med det nyeste teknologiske udstyr på overskudsbrød fra aarhusianske bagerier. De vil vise branchen, at en bæredygtig produktionsform sagtens kan rime på høj kvalitet og god smag.

Det er ikke en helt almindelig øl, der bliver tappet på Ingeniørhøjskolen Aarhus Uni­versitet. Faktisk er det den første danske ale, hvor gammelt brød erstatter den byg­malt, som normalt bruges til produktion af øl.

"Ingeniørmæssigt har det været en kom­pleks opgave at lave en velsmagende genbrugsøl, og det er nok også den vig­tigste forklaring på, at endnu ingen bryg­gerier herhjemme har forsøgt sig med det endnu," siger Henrik Jul Topholm, diplomingeniørstuderende, Aarhus Universitet.

Fordi brødets nøjagtige sammensætning af ingredienser er stærkt varierende, stiller det store krav til håndteringen af den en­zymatiske omdannelse af hveden og den efterfølgende fermentering, forklarer han:

”Ølbrygning er en biologisk proces, og der skal så lidt til, for at den slår fejl. Vi vil gerne have fuld kontrol og styre både gærings­processer og enzymreaktioner med me­get stor nøjagtighed. Som ingeniører skal vi vide, hvad vi gør og sætte alting på for­mel, så vi kan genskabe det gode resultat i laboratoriet, hvis vi ønsker det. Det er ret afgørende for den videnskabelige kvalitet bag ølfremstillingen,” siger Henrik.

Den nye genbrugsøl er fremstillet på et specialbygget anlæg og i gæringstanke, der gør det muligt at gennemføre forskel­lige avancerede tekniske analyser under­vejs i processen.

En helt særlig smagsprofil

I laboratoriet kan de studerende blandt andet overvåge og analysere temperatur, tid, tryk, enzymudnyttelse, karbonering, pH-værdi, alkoholprocent og sukkersam­mensætning. Og netop denne detalje­ringsgrad har gjort det muligt at fremstille en genbrugsøl i absolut særklasse.

”Vi er rigtig godt tilfredse med resultatet. Øllen har fået nøjagtig den smags- og aromaprofil, vi har ønsket os,” siger Jacob Rosholm Mortensen, ingeniørstuderende Aarhus Universitet.

I første batch har de studerende brygget 130 liter genbrugsøl og dermed bevist, at det kan lade sig gøre at producere vel­smagende øl i pilotskala på gamle brød­rester.

Drømmen om mindre madspild

Ingeniørhøjskolens ambition med ølbryg­geprojektet er, at de nu kan vise en vej for andre bryggerier i retning af mere gen­brug.

”Der går rigtig meget mad til spilde hver eneste dag, og brød er noget af det, vi hyppigst kasserer. Derfor har det været vigtigt for os at vise, at det faktisk godt kan lade sig gøre at opgradere det til et højværdiprodukt. Det kan forhåbentligt inspirere både mikrobryggerier og større spillere,” siger Jacob Rosholm Mortensen.

Kornsorter og malt til øl kræver gene­relt store dyrkede landbrugsarealer, som i princippet kan reduceres, hvis flere bryggerier får øjnene op for genbrugsøl. Samtidig vil det være muligt at skabe en bæredygtig ølproduktion og et mere an­svarligt forbrug hos konsumenterne.

”Som ingeniørstuderende er vi opflasket med at tænke i bæredygtige løsninger og cirkulær økonomi. Brød går til spilde i tusindvis af kilo hver eneste dag alene i Danmark. Det er mad, som er blevet dyr­ket på vores marker og ofte med et stort forbrug af sprøjtemidler. Det er mad, som er transporteret kilometer efter kilometer og forarbejdet med et højt energiforbrug for blot at ende i en affaldscontainer. Det giver ingen mening,” siger Henrik Jul Top­holm.

De studerende understreger dog, at der stadig ligger et stykke ingeniørvidenska­beligt arbejde med at optimere bryg­geprocessen og logistikken omkring transport af brød, så energiforbruget kan holdes lavt.