Aarhus Universitets segl

Stærk forskningsprofil skal lede Institut for Bio- og Kemiteknologi

Ambitionerne for Aarhus Universitets Institut for Bio- og Kemiteknologi er tårnhøje, og professor Lars DM Ottosen melder sig som nyudnævnt institutleder klar til at føre instituttet ind i den absolutte verdenselite.

Foto af Professor Lars DM Ottosen
”Mennesker betyder alt for et universitet, og det er min ambition at støtte et stærk fagligt og socialt bånd mellem undervisere, forskere, studerende og administrative medarbejdere," siger Professor Lars DM Ottosen, som er ny institutleder på Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet. Foto: Søren Kjeldgaard.

Der er ingen tvivl om, at natur, miljø og teknologi er af største interesse for den biologi-uddannede professor Lars DM Ottosen. Det var årsagen til hans uddannelsesvalg tilbage i 90’erne, og det har gennem hele hans mangeårige forsker og erhvervskarriere været top-of-mind.

Og det fortsætter det også med at være, når Lars DM Ottosen nu overtager rollen som institutleder for Aarhus Universitets nye Institut for Bio- og Kemiteknologi, der blev indviet i januar.

”Vi arbejder med teknologier, der kan gøre verden grønnere og sundere. Give os mere natur tilbage, øge biodiversiteten. Teknologier, der kan sørge for en fuldstændig cirkulær samfundsøkonomi, hvor intet går til spilde, hvor intet fossilt brændstof skal graves op af jorden, og hvor vi behøver langt mindre areal til at dyrke de fødevarer, vi dyrker i dag. Alt sammen baseret på ingeniørmæssige og kemi- og bioteknologiske kvantespring,” siger han og peger på, at også det enkelte menneskes sundhed og velfærd er i centrum i instituttets satsninger indenfor den medicinske bioteknologi.

Samarbejder på tværs

Lars DM Ottosen er i dag konstitueret institutleder for samme institut, og fortsætter derfor rollen som leder for et område, der i den grad sætter fart på den grønne omstilling.

Det er via bio- og kemiteknologi, at vi finder løsninger på nogle af de store udfordringer, verdens står over for i dag, og fremtidens ingeniører på området kommer til at beskæftige sig med Power-to-X, fødevarer og drikkevand, cirkulær bioøkonomi, ny medicinske behandlinger, antibiotika og vacciner og en omfattende teknologisk revolution af landbruget og bioøkonomien.

”Som institutleder er det min opgave at opbygge et institut med forskning og uddannelse i verdensklasse og med stærke bånd til industrien. Jeg vil lægge op til mange samarbejder på tværs af fakultetets tekniske institutter, og vi er allerede godt i gang. Et fantastisk eksempel er vores forsknings- og uddannelsesfaciliteter i Foulum, der i samarbejde med erhvervslivet og på kryds af institutter udvikler industriparat teknologi, der kan blive skelsættende for vores samfund,” siger han.

Lars DM Ottosen er uddannet kandidat i biolog fra Aarhus Universitet i 1996 med bifag i erhvervsøkonomi og han tog sin ph.d. i mikrobiel økologi i år 2000.

Han startede sin karriere med forskning og udvikling i spinout-virksomheden Unisense A/S indtil 2004, hvorefter han arbejdede som forsker og embryolog på Aarhus Universitetshospital. Han gennemførte en postdoc og fik en stilling som adjunkt i 2007 på Aarhus Universitets Institut for Bioscience.

Mennesker betyder alt

I 2009 fik han en stilling som konsulent ved Teknologisk Institut, hvor han ganske kort efter blev udpeget til et talentprogram og fik ansvaret for Teknologisk Instituts sektion for kemi og bioteknologi. Sektionen fordobledes i størrelse under hans ledelse.

Efter i alt syv år i industrien med et par år som adjunkt på universitetet, blev han i 2013 tilbudt en stilling som lektor og sektionsleder for Bioteknologi og Kemiteknologi ved daværende Institut for Ingeniørvidenskab.

Han har længe været fortaler for interdisciplinært samarbejde på tværs af sektioner og institutter, og er således også en del af flere af Aarhus Universitets tværfaglige forskningscentre.

Lars DM Ottosen blev udnævnt professor MSO i 2018 og fik tildelt rollen som konstitueret institutleder for samme institut i maj 2020. Han har således spillet en stor rolle i universitetets store organisatoriske omlægning af ingeniørinstitutterne, der 1. januar 2021 blev del fra 2 til nu i alt 4 institutter.

”Mennesker betyder alt for et universitet, og det er min ambition at støtte et stærk fagligt og socialt bånd mellem undervisere, forskere, studerende og administrative medarbejdere. Også på tværs af de organisatoriske bånd. Kemi- og bioteknologi har enorm betydning for morgendagen, og vi har brug for tværfaglig indsigt, forståelse og stærke bånd mellem grundforskning og ingeniørvidenskab for at nå dertil. Jeg glæder mig meget til at føre mine ambitioner ud i livet og være med til at udvikle et institut i absolut topklasse,” siger han.

Lars DM Ottosen tiltræder stillingen som institutleder d. 1. marts 2021.


 

OM LARS OTTOSEN

Lars DM Ottosen er gift med læge Charlotte Weile og bor på Trøjborg i den nordlige ende af Aarhus centrum. Parret har tre børn.

Kontakt

Professor Lars DM Ottosen
Mail: ldmo@bce.au.dk
Tel.: +45 51371671