Aarhus Universitets segl

Ny forskning skal forbedre grundvandsmålinger og udvikle fremtidens medicinske elektronik

Novo Nordisk Fonden uddeler seks mio. kr. til nye tekniske forskningsprojekter på Aarhus Universitet. Fondsmidlerne skal ”understøtte grundforskning på højeste internationale niveau,” lyder det fra fonden.

Lektor Menglin Chen (venstre) fra Institut for Bio- og Kemiteknologi og lektor Jakob Juul Larsen (højre) fra Institut for Elektro- og Computerteknologi. Foto: AU Foto.

Lektor Menglin Chen fra Institut for Bio- og Kemiteknologi og lektor Jakob Juul Larsen fra Institut for Elektro- og Computerteknologi modtager begge tre mio. kr. i forskningsstøtte fra Novo Nordisk Fonden (NNF) for ny teknisk forskning inden for medicinsk elektronik og grundvandsmålinger.

Menglin Chen modtager sin bevilling for projektet ”Bio-sourced polymer-based 3D nanogenerators as implantable electronics”.

Projektet kigger ind i problematikken med stigende mængder elektronisk affald (e-affald) og den hastigt stigende globale efterspørgsel på elektronisk medicinsk udstyr. E-affald betragtes som den hurtigst voksende affaldsstrøm i verden med over 50 mio. tons elektronisk affald årligt, mens medicinsk teknologi – der er afhængig af elektronisk udstyr – er i voldsom udvikling. 

”Med projektet sigter vi efter at udvikle bionedbrydelige nanogeneratorerer, der kan konvertere mekanisk energi til elektrisk energi til implantérbar elektronik til regenerativ medicin. Vi kigger på flere forskellige bio-sourcede bionedbrydelige polymerer, som vi håber kan opfylde det presserende behov for næste generations bæredygtige strømkilde via piezoelektriske og/eller triboelektriske egenskaber,” siger hun.

Jakob Juul Larsen har i årevis samarbejdet med Institut for Geoscience om videre-udviklingen af den såkaldte NMR-teknologi (nuclear magnetic resonance), der er en overfladebaseret, ikke-invasiv teknologi til kortlægning af hydrogeologiske og geologiske strukturer i undergrunden.

Da grundvand er en kritisk ferskvandskilde for mange milliarder mennesker, er hurtige, pålidelige og ikke-invasive målinger af grundvandsressourcer i høj kurs, men NMR-teknologien er særdeles følsom overfor elektromagnetisk støj fra omgivelserne, og derfor har udbredelsen af metoden i praksis været ret begrænset.

Et nyligt gennembrud fra forskergruppen fra netop Institut for Geoscience og Institut for Elektro- og Computerteknologi har imidlertid demonstreret, hvordan målemetoden kan forbedres dramatisk via lange sekvenser af såkaldte NMR eksitations-pulser (pulstog):

”Vores gennembrud har radikalt forbedret NMR-målingerne og gjort teknologien langt mere anvendelig, men mulighederne for yderligere forbedringer er langt fra udtømt. I det nye projekt vil vi undersøge, hvorvidt pulstog baseret på såkaldte adiabatiske pulser kan forbedre signal-støj forholdet endnu mere, og samtidig gøre målte signaler mere følsomme overfor de omgivelser, som grundvandet sidder i,” siger lektor Jakob Juul Larsen.

Begge projekter har modtaget støtte fra NNF’s program ”Project Grants in the Natural and Technical Sciences”, som har til formal at fremme dansk grundforskning på højeste internationale niveau inden for det naturvidenskabelige og tekniske område - særligt til projekter med potentielle tværfaglige anvendelser inden for life science, sundhedsvidenskab eller bæredygtighed.

NNF har uddelt fondsmidler til i alt 23 projekter, hvoraf de 9 foregår på Aarhus Universitet.


Kontakt

Lektor Menglin Chen
Institut for Bio- og Kemiteknologi, Aarhus Universitet
Mail: menglin@bce.au.dk
Tlf.: +4520289506

Lektor Jakob Juul Larsen
Institut for Elektro- og Computerteknologi, Aarhus Universitet
Mail: jjl@ece.au.dk
Tlf.: +4541893273